Tähtis!

Lp lapsevanemad!

18.03.2021 Kiili Vallavolikogu otsusega on perioodil 01.- 30.04.2021 lasteaia osalustasust vabastatud kõik Kiili Lasteaia lapsed ja lastehoidudes käivad Kiili valla lapsed, sõltumata sellest, kas laps on perioodil 15.03.- 30.04.2021 käinud lasteaias/lastehoius või mitte.

 

Vabariigi Valitsus pikendas piiranguid kuni 25. aprillini.

Kiili Vallavalitsus teeb volikogule ettepaneku pikendada osalustasust vabastust kuni piirangute lõpuni. Täiendav info peale volikogu otsust (volikogu koosolek toimub 15. aprillil).

 

Täname kõiki vanemaid, kes on viiruse leviku takistamiseks leidnud võimaluse oma lapsed kodus hoida!

 

Väljavõte valitsuse korraldusest:

 /Lasteaedade ja -hoidude töö

Lapsevanematel palume ilma vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja lastehoidu mitte viia. Viiruse laialdase leviku tõttu peame kõik vähendama oma igapäevaseid kontakte nii palju kui võimalik. See tähendab, et kui vähegi võimalik, tuleks koju jätta ka lasteaialapsed. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik jääda kaugtööle, tuleb võimaldada jätkuvalt lasteaias või -hoius käimine.

 Eriti oluline on tagada lasteaia või -hoiu teenus lapsevanematele, kes täidavad tööülesandeid, mis on seotud elutähtsa teenuse osutamisega või riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalike ülesannete täitmisega (nt. politsei, pääste, meditsiin, kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainetööstus, toidupood, transpordisektor jms.)/

 

 

Lasteia kohatasu rühma isolatsiooni korral

Väljavõttega Kiili Vallavalitsuse istungi protokollist nr. 55 (19.01.2021), mis puudutab lasteaia kohatasu maksmist isolatsiooni korral, saab tutvuda SIIN.

 

 

 

Töökorraldus suvel 2021

Lugupeetud lapsevanemad!

Palun märkige rühmades olevatesse tabelitesse oma lapse suvine kohalkäik hiljemalt 31. märtsiks.

Rühmade suvist kinni- ja lahtiminekut saad vaadata SIIT

 

 

Kiili Lasteaia järjekorda lisamise avaldus

Lapse järjekorda lisamise taotluse vormi saab alla laadida SIIT.

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kiili Lasteaia nimekirjast kustutamise avaldus

Kiili Lasteaia nimekirjast kustutamise avaldus (pdf)

Väljavõte Kiili Lasteaia vastuvõtu ja väljaarvamise korrast:

§3. Laste lasteasutusest väljaarvamine

(1) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

 

Lasteaia järjekord

Kiili Lasteaia järjekorda on võimalik vaadata siit.

NB! Lähtuvalt isikuandmete kaitse seadusest, ei kuvata alates 1. septembrist 2018 Kiili Lasteaia järjekorra avalikus vaates laste isikukoode. Lapsevanemad saavad oma lapse kohta järjekorras jälgida taotluse järjekorra numbri (igal lapsel on oma number) ning liikumist vanuserühma järjekorra numbri järgi.