Lastevanemate koosolekud

23. augustist 2021 lasteaeda tulevate uute laste

rühmakoosolekud:

 

Pääsupojad 16. august kell 17.30

Sinilinnud 17. august kell 17.00

Värvukesed 17. august kell 17.00

Naerulinnud 18. august kell 17.00

 

Koosolekud toimuvad Kiili Lasteaia väikeses majas aadressil Lasteaia 26, Kiili.

 

 

Töökorraldus suvel 2021

Rühmade suvist kinni- ja lahtiminekut saad vaadata SIIT

 

 

2021 a. sügisel lasteaeda tulevate uute laste vanemate infotunni protokoll

2. juunil toimunud infotunni protokolliga saab tutvuda SIIN

 

 

Kiili Lasteaia nimekirjast kustutamise avaldus

Kiili Lasteaia nimekirjast kustutamise avaldus (pdf)

Väljavõte Kiili Lasteaia vastuvõtu ja väljaarvamise korrast:

§3. Laste lasteasutusest väljaarvamine

(1) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

 

 

 

Kiili Lasteaia järjekorda lisamise avaldus

Lapse järjekorda lisamise taotluse vormi saab alla laadida SIIT.

Digitaalselt allkirjastatud taotlus palume saata aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Tähtis!

Lp lapsevanemad!

 

16.04.2021

Anname teada, et lapsevanemad, kes alates esmaspäevast (19.04) kuni aprillikuu lõpuni lasteaia/eralasteaia/lastehoiu teenust ühtegi päeva ei kasuta, saavad Kiili Vallavolikogu 15.04.2021 otsusega maikuu kohatasu 50% vabastuse.

Täname kõiki väikelaste vanemaid kellel on olnud võimalus viiruse leviku takistamiseks last kodus hoida ja on seda veel aprillikuu lõpuni. 

Kiili valla viimase 14 päeva nakatumiskordaja 100 tuhande elaniku kohta on täna 424 ja Harjumaa vastav näitaja on 832. Olukord on tasapisi paranemas, kuid oht ei ole veel möödas, seega kontaktide vähendamine on endiselt väga oluline.

Ootame ilusat suve ja loodame, et see tuleb kõigile vabam ja rõõmsam, kui on olnud talv ja kevad

 

 

 

Väljavõte valitsuse korraldusest:

 /Lasteaedade ja -hoidude töö

Lapsevanematel palume ilma vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja lastehoidu mitte viia. Viiruse laialdase leviku tõttu peame kõik vähendama oma igapäevaseid kontakte nii palju kui võimalik. See tähendab, et kui vähegi võimalik, tuleks koju jätta ka lasteaialapsed. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik jääda kaugtööle, tuleb võimaldada jätkuvalt lasteaias või -hoius käimine.

 Eriti oluline on tagada lasteaia või -hoiu teenus lapsevanematele, kes täidavad tööülesandeid, mis on seotud elutähtsa teenuse osutamisega või riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalike ülesannete täitmisega (nt. politsei, pääste, meditsiin, kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainetööstus, toidupood, transpordisektor jms.)/