Tugikeskus

 

Erivajadustega laste arengu toetamise põhimõtted ja korraldus Kiili Lasteaias

 

Tugikeskuse kontaktid:

 

Logopeed Kristel Tääts
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Eripedagoog-logopeed Veronika Raide                                                                        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.               

 

Eripedagoog Helen Pere                                                                                           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                             

 

Tervishoiutöötaja-eripedagoog Nele Erm
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 554 6287                                                                                               

 

Kokkusaamised vanematega vastavalt eelnenud kokkuleppele.

Täiendav info koolipikenduse taotlemiseks http://innove.ee/et/haridustugiteenused/oppenoustamisteenused