2-7 aastaste päevakava

2019/2020 õppeaasta

KASTEHEINAD

7.00 - 8.30  LASTE VASTUVÕTT JA MÄNG 
8.30 - 9.00  HOMMIKUSÖÖK 
9.00 - 10.30  HOMMIKURING, ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED, MÄNG 
10.30 - 12.00  ÕUESOLEK/LIIKUMISTEGEVUSED 
12.00 - 12.30 LÕUNASÖÖK
12.30 - 15.00 PÄEVANE UNI, PUHKEAEG
15.00 - 16.00 TEGEVUSED JA INDIVIDUAALNE TÖÖ, MÄNG
16.00 - 16.30 ÕHTUOODE
16.30 - 19.00 KOJUMINEKUNI MÄNG TOAS JA ÕUES, RINGITEGEVUSED