4-7 aastaste päevakava

4 - 7 AASTASTE LASTE PÄEVAKAVA 2018/2019

KASTEHEINAD

7.00 - 8.30  LASTE VASTUVÕTT JA MÄNG 
8.30 - 9.00  HOMMIKUSÖÖK 
9.00 - 10.30  HOMMIKURING, ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED, MÄNG 
10.30 - 12.30  ÕUESOLEK/LIIKUMISTEGEVUSED 
12.30 - 13.00 LÕUNASÖÖK
13.00 - 15.00 PÄEVANE UNI, PUHKEAEG
15.00 - 16.00 TEGEVUSED JA INDIVIDUAALNE TÖÖ
16.00 - 16.30 ÕHTUOODE
16.30 - 19.00 KOJUMINEKUNI MÄNG TOAS JA ÕUES, RINGITEGEVUSED