6-7 aastaste päevakava

2019/2020 õppeaasta

SIPELGAD, TIRTSUD, SAJAJALGSED

 

7.00 - 8.30 LASTE VASTUVÕTT JA MÄNG
8.30 - 9.00 HOMMIKUSÖÖK
9.00 - 10.30 HOMMIKURING, ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED, MÄNG
10.30 - 12.30 ÕUESOLEK, LIIKUMISTEGEVUSED
12.30 - 13.00 LÕUNASÖÖK
13.00 - 15.00 PUHKEAEG
15.00 - 16.00 TEGEVUSED JA INDIVIDUAALNE TÖÖ, MÄNG
16.00 - 16.30 ÕHTUOODE
16.30 - 19.00 KOJUMINEKUNI MÄNG TOAS JA ÕUES, RINGITEGEVUSED