Osalustasu

 

Alates 01.01.2019 on Kiili Lasteaia osalustasu 108 eurot ehk 20% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud alampalgast.

Soodustused Kiili valla elanikele:

-          Juhul, kui laps ja mõlemad vanemad (või ametlik üksikvanem) on Kiili valla elanike registris, siis on osalustasu 81 eurot.

-          Alates teisest lapsest on kohatasu suurus 54 eurot. Seda arvestatakse Kiili Lasteaias käiva lapse puhul ka siis, kui pere teine laps käib mingi muu omavalitsuse lasteaias või -hoius või eralasteaias või -hoius.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse ja tööandjate esindajate kokkuleppele on alates 01.01.2019 alampalk 540 eurot.

Kiili valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

 

Toiduraha

alates 01.01.2017 on lapsevanema poolt makstava toiduraha suurus 1,85 eurot päevas.