Osalustasu

 

Alates 01.01.2020 on Kiili Lasteaia osalustasu 116,8 eurot ehk 20% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud alampalgast.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse ja tööandjate esindajate kokkuleppele on alates 01.01.2020 alampalk 584 eurot.

Soodustused Kiili valla elanikele:

-          Juhul, kui laps ja mõlemad vanemad (või ametlik üksikvanem) on Kiili valla elanike registris, siis on osalustasu 87,6 eurot.

-          Alates teisest lapsest on kohatasu suurus 58,4 eurot. Seda arvestatakse Kiili Lasteaias käiva lapse puhul ka siis, kui pere teine laps käib mingi muu omavalitsuse lasteaias või -hoius või eralasteaias või -hoius.

-       Kui ühest perest käib samaaegselt lasteasutuses kolm või enam last, siis kolmas ja iga järgnev laps on osalustasust vabastatud.

               -       Perele, kus on eeskostel või hooldamisel laps, kehtib osalustasu vabastus eeskostel või hooldamisel olevale lapsele.

Sissetuleku alusel määratavad soodustused Kiili valla elanikele (kui kuu keskmine netosissetulek pereliikme kohta on palga alammäärast 50% või vähem):

               -       Esimese lasteasutuses käiva lapse puhul on osalustasu 40,88 eurot.

               -       Alates teisest lapsest on osalustasu suurus 29,2 eurot.

               -       Kui perele on määratud toimetulekutoetus, siis kehtib osalustasu vabastus.

Täpsemalt kiili valla koolieelse munitsipaallasteasutuse sissetuleku alusel määratava osalustasu soodustuse kohta saad lugeda SIIT.

Kiili valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

 

Toiduraha

alates 01.01.2017 on lapsevanema poolt makstava toiduraha suurus 1,85 eurot päevas.

Kiili Lasteaia toidupäeva maksumus

Kiili Lasteaia toiduraha arvestamise kord