Tähtis!

Lp lapsevanemad!

18.03.2021 Kiili Vallavolikogu otsusega on perioodil 01.- 30.04.2021 lasteaia osalustasust vabastatud kõik Kiili Lasteaia lapsed ja lastehoidudes käivad Kiili valla lapsed, sõltumata sellest, kas laps on perioodil 15.03.- 30.04.2021 käinud lasteaias/lastehoius või mitte.

 

Vabariigi Valitsus pikendas piiranguid kuni 25. aprillini.

Kiili Vallavalitsus teeb volikogule ettepaneku pikendada osalustasust vabastust kuni piirangute lõpuni. Täiendav info peale volikogu otsust (volikogu koosolek toimub 15. aprillil).

 

Täname kõiki vanemaid, kes on viiruse leviku takistamiseks leidnud võimaluse oma lapsed kodus hoida!

 

Väljavõte valitsuse korraldusest:

 /Lasteaedade ja -hoidude töö

Lapsevanematel palume ilma vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja lastehoidu mitte viia. Viiruse laialdase leviku tõttu peame kõik vähendama oma igapäevaseid kontakte nii palju kui võimalik. See tähendab, et kui vähegi võimalik, tuleks koju jätta ka lasteaialapsed. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik jääda kaugtööle, tuleb võimaldada jätkuvalt lasteaias või -hoius käimine.

 Eriti oluline on tagada lasteaia või -hoiu teenus lapsevanematele, kes täidavad tööülesandeid, mis on seotud elutähtsa teenuse osutamisega või riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalike ülesannete täitmisega (nt. politsei, pääste, meditsiin, kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainetööstus, toidupood, transpordisektor jms.)/