Oluline info

Terviseameti soovitused koolidele ja koolieelsetele lasteasutustele seoses COVID-19 haiguse levimusega maailmas:

  • Kõige olulisem on viiruse leviku tõkestamisel kiire infovahetus erinevate ametkondade vahel ning tasakaalustatud, tõenduspõhise info ja käitumisjuhiste jagamine.
  • Lastevanematel, kes käisid puhkamas kõnealuse viiruse suurema levikuga paikades, soovitatakse viibida koos lastega 14 päeva kodus ja jälgida perekonna tervislikku seisundit.
  • Lapsevanematel, kelle laps ettevaatusabinõuna koju jääb, palume teavitada sellest õppeasutust.
  • Arvestades ka grippi haigestumise hooajalist tõusu, palume Teil pöörata olulist tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele.

 

Kiili Lasteaias järgitakse Terviseameti poolt saadetud juhiseid ja jagatakse Terviseameti poolt saadetud infot.

 

Terviseameti soovitused seoses koroonaviiruse COVID-19 puhanguga

 Korduma kippuvad küsimused COVID-19 kohta: lapsevanemale, koolijuhile, õpetajale, õpilasele

 

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI JUHISED KOHALIKELE OMAVALITSUSTELE LASTEAIA- JA -HOIU TEENUSE TAGAMISEKS